top of page

Vårt tilbud

Hva kjennetegner oss?

Leken har førsteprioritet, fordi lek har betydning for:

-vennskap
-opplevelse av trygghet og tilhørighet
-mestringsfølelse
-hjernens utvikling
-psykisk helse
-kreativitet
-utvikling av sosiale ferdigheter som er nødvendig for å kunne inngå i sosiale fellesskap

Barna lager mat

Kjennetegn ved barnehagen:

 • Maksimalt 10 barn, noe som er en fordel fordi barn som leker, organiserer seg naturlig i mindre grupper. Skal de voksne være aktivt støttende i leken, er det viktig at barnegruppen ikke er for stor

 • Tid til å fordype seg i leken. De ansatte fremmer leken gjennom bruk av: fokusert oppmerksomhet, tid og fysisk miljø og ved å ta en rolle i leken

 • Ansatte med god kompetanse på lek. Et inkluderende lekemiljø tjener som motvekt til utestengelse og mobbing

 •  Lite kjefting og få konflikter mellom barna

 • En barnegruppe med høy grad av vitalitet og glede

 • Mindre stress, ikke flere enn 10 barn og faste ansatte

 

 • Færre nærkontakter og mindre fare for smitte

 • Barnehagelærer i 100 % stilling

 • Spennende og variert inne- og uteområde med god plass til å leke uforstyrret

 • Variert fysisk aktivitet året rundt: eget motorikkrom i barnehagen og skogsterreng rett utenfor barnehagen 

 • Vi er en Syngende barnehage som er et landsomfattende tiltak under Krafttak for sang. 

Vårt syn på lek

Barn har rett til å leke og barns lek er enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor mulighetene oppstår. Omsorgspersoner kan bidra til å skape gode miljøer der lek foregår, men lek er ikke-obligatorisk, drevet av indre motivasjon og foretatt for sin egen skyld, snarere enn middel til et mål (....). De viktigste kjennetegnene ved lek er moro, usikkerhet, utfordring og ikke-produktivitet (Generell kommentar nr.17, Fns barnekonvensjon).

bottom of page